TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi’ni Görüşecek

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, 9 Kasım Perşembe günü Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi’ni görüşecek.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla sunulan Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi’ni gündemine aldı.

Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında perşembe günü toplanarak teklifi görüşecek.

Teklife göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak.

Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının yüzde 20’sinden, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10’una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden, diğer gelirlerden oluşacak.

Fonun giderlerini ise yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki teşvik, hibe, destek, kredi ile teminatlar için ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılan tutarlar, bunlardan kaynaklı hizmet bedeli ücret ve komisyonlar, fonun kaynaklarının yönetimi ve yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki giderler ile diğer operasyonel giderler oluşturacak.

Projelerin ekonomik ve teknik açıdan yapılabilirliği ile fon tarafından aktarılan tutarların mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin sorumluluk ilgili kurum ve kuruluşlara ait olacak.

Aktarılan tutarlar genel bütçe kapsamındaki idareler için genel bütçeye, diğer idareler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine gelir kaydedilecek.

Fona ilişkin mali veriler en geç 6’şar aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx